مشاهده ابر برچسب ها 'CDN'

 CDN

مخفف Content Delivery Network به معنی شبکه تحویل محتوا، شامل مجموعه ای از سرورهای توزیع محتوا در...