دسته بندی ها

رایج ترین

 Phishing

تلفظ این کلمه فیشینگ است و معنی آن جعل ایمیل یا در حالت کلی جعل هویت است. واژه Phishing از ترکیب...

 Lossless

به معنی عدم افت کیفیت یا بدون از دست دادن اطّلاعات اوّلیه است. هرگونه عملیاتی که کاهش حجم بدون...

 Lossy

فشرده سازی همراه با از دست دادن بعضی از اطّلاعات اوّلیه را به صورتی که کاملاً مشهود نباشد Lossy...

 شرایط و قوانین خرید از های یو

سرویس ‌گیرنده موظف است از نام و نام خانوادگی حقیقی (با حروف فارسی) و مشخصات و آدرس کامل و دقیق...

 Web server

وب سرور یا سرور وب، کامپیوتری است که صفحات وب را ذخیره کرده یا به سرویس گیرنده تحویل می دهد. هر...