لایسنس CloudLinux و KernelCare

لایسنس CloudLinux
  • دارد دریافت آخرین نسخه
  • دارد پشتیبانی مستقیم
  • دارد دسترسی به TDN
  • دارد ساخت VM روی سرور Master
لایسنس KernelCare
  • دارد دریافت آخرین نسخه
  • دارد پشتیبانی مستقیم
  • دارد دسترسی به TDN
  • دارد ساخت VM روی سرور Master